Energie uit afval

Wat is van energie uit afval?

Energie uit afvalEnergie uit afval is de productie van energie resulterend uit de verbranding van afval. Het is een zuivere en economische haalbare oplossing voor de verwijdering van stortafval en de generatie van hernieuwbare energie. De geproduceerde elektriciteit wordt daarna verbruikt door dezelfde gemeenschap die het afval genereert.

Hoe werkt het?

Eerst wordt het gemeentelijk afval verbrand in een hoogoven. De vrijgekomen warmte van dit verbrandingsproces in de hoogoven wordt gebruikt voor stoomgeneratie en drijft een stoomturbine aan. De stoomturbine wordt gekoppeld aan een generator, die daarna elektriciteit produceert.

Emissies van dergelijke installaties zijn ook strikt gereguleerd. Alle uitlaatgassen worden gezuiverd voordat ze in de atmosfeer worden uitgestoten, en de as dat gegenereerd wordt door de hoogoven wordt verzameld en vernietigd.

Energie uit afval

Waarom energie uit afval?

Deze verbranding van afval is niet alleen een bron van energie, maar ook de perfecte oplossing voor een milieuvriendelijke verwijdering van afval. Momenteel, wordt er veel stedelijk afval gedumpt op stortplaatsen, omdat er geen toepassingen zijn voor het afval. Maar deze stortplaatsen veroorzaken veel problemen:

Oppervlakte uitstoot
Stortplaatsen geven een grote hoeveelheid aan stortplaatsgassen (LFG) vrij die opgemaakt zijn uit componenten die zeer schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu zijn. Ze bevatten koolstofdioxide en methaan welke broeikasgassen zijn die bijdragen aan de klimaatverandering.  Ze bevatten ook vluchtige organische verbindingen die bijdragen tot de ozonvorming op grondniveau (smog); dit vermindert en beschadigt de groei van de vegetatie. Blootstelling aan deze en gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen (ook terug te vinden in LFG) verookrzaken ademhalingsproblemen, longkanker, en schade aan het centrale zenuwstelsel.

Ondergrondse migratieEnergie uit afval
LFG kan zich ondergronds verplaatsen naar andere gebieden binnen of buiten de stortplaats. Aangezien het is opgemaakt uit 50% methaan, veroorzaakt dit branden en explosies op zowel stortplaatsen als particuliere eigendommen.

Ruimte
De ruimte die ingenomen wordt door een stortplaats kan niet gebruikt worden voor andere economische, recreatieve of andere activiteiten.

Geuren
LFG’s geven sterke, scherpe geuren vrij die worden overgedragen naar nabijgelegen gemeenschappen.

Voordelen

  • Het terugwinnen van energie vanuit afval in plaats van energie te kopen
  • Eigen energieopwekking à meer onafhankelijkheid
  • Zuivere verwijdering van afval
  • aanpakken van klimaatverandering en andere milieudoelstellingen op een kosteneffectieve manier
  • Duurzame ontwikkeling

Upgrade Energy brengt energie uit afval naar uw bedrijf

Upgade Energy ontwerpt, onderhoud en installeert energie uit afval installaties van 200 kW tot 20 MW voor overheidsinstellingen, bedrijven, en lokale gemeenschappen.

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden van energie uit afval voor uw bedrijf? Gelieve dan niet te aarzelen om ons te contacteren.