Studie en plan van aanpak

Wij bestuderen uw energieprofiel en stellen mogelijke maatregelen voor

energiestudieIn de eerste plaats bekijken we waar u energie kan besparen. In de eerste fase van het project, wordt het energieverbruik van de faciliteit geanalyseerd; verbruiksprofielen, energieprijzen, temperaturen, stroomsnelheden, stoomdruk, enz. worden allemaal in aanmerking genomen. Onze voorverkopende ingenieurs ontwerpen een passende oplossing (conceptfase) die past bij de energiebehoeften van de klant. Verschillende technologieën en combinaties van technologieën worden voorgesteld om de meest kosteneffectieve oplossing te verkrijgen.

Mogelijke maatregelen om uw energieverbruik te verminderen:
 • energiestudieORC
 • Absorptiekoeling
 • LED Verlichting
 • Warmtepomp
 • Tegendrukstoomturbine
Technologieën om energie ter plaatse te genereren:
 • Gecombineerde warmte en vermogen (brandstof kan biomassa, biogas of natuurlijk gas zijn)
 • WKK
 • Trigeneratie
 • Zonnepanelen
 • Windturbine
 • Waterkracht
 • Gasificatie
 • Biomassa afbraak (biogas productie)

Het concept is zodanig ontworpen dat onze installaties het productieproces en de werking van de klant niet verstoren of beperken, omdat we begrijpen dat de kernactiviteit van de klant de hoogste prioriteit heeft.

Bronnen en rendementsbeoordelingen worden uitgevoerd door middel van voortdurende innovatie, sterke partnerschappen en nauwlettend toezicht op de nieuwste technologietrends in onze sector, om uw bedrijf van de nieuwste, veiligste en meest efficiënte technologieën te voorzien. Onze ingenieurs behandelen ook risicobeperking door de technische risico’s en mogelijke problemen die zich kunnen voordoen (gedurende de constructie en na de uitvoering) te beoordelen en hoe deze vermeden kunnen worden.

Als u wilt dat ons team een ​​haalbaarheidsstudie uitvoert over de mogelijkheden van uw bedrijf, neem dan gerust contact met ons op!