Bio-energie

Wat is bio-energie?

bio-energie Bio-energie wordt opgewekt door verbranding, vergassing en vergisting van biomassa. Dat is een verzamelbegrip voor materiaal van organische oorsprong, zoals bijvoorbeeld (snoei)houtafval, rioolslib uit waterzuiveringsinstallaties, gft-afval uit huishoudens, oliën en vetten uit de industrie, en mest uit veebedrijven. Ook worden bepaalde gewassen speciaal geteeld om bio-energie op te wekken, zoals koolzaad en palmbomen. Een groot deel van de energie wordt omgezet in elektriciteit. Biomassa kan op verschillende manieren duurzame energie leveren.

Toepassingen voor bio-energie

Verbranding is veruit de meest toegepaste techniek voor het omzetten van biomassa in energie. De verbranding gebeurt in afvalverbrandingsinstallaties. Lees meer

In een biogasinstallatie wordt op basis van een biologisch vergistingsproces op een duurzame manier elektriciteit en warmte opgewekt. Lees meer

Hoogwaardige biomassa met hoge energiedichtheid, zoals hout en houtsnippers, kan in vergassingsinstallaties worden omgezet tot biogas. Na reiniging wordt het gas als brandstof ingezet. Lees meer.

Waarom bio-energie?

financing

Biomassa is een uiterst veilige en interessante investering. Op voorwaarde dat de gebruikte gewassen duurzaam werden geteeld, geldt biomassaconversie als één van de meest kostenefficiënte manieren van duurzame energieopwekking.

De technieken om biomassa om te zetten in een bruikbare energie zijn bovendien zeer goed ontwikkeld. Een goed beheerde installatie kan gecontroleerd worden bevoorraad en zal een voorspelbare stroom van elektriciteit of warmte produceren. Zo kan de output perfect worden aangepast aan de energievraag van de gebruiker.

Upgrade Energy brengt bio-energie in uw bedrijf

Upgrade Energy helpt u graag de opportuniteiten van bio-energie met beide handen te grijpen. We bieden projectmatige oplossingen aan voor de omzetting van biomassa in energie, en dat voor elektriciteitsproducenten, landbouwbedrijven en overheidsinstellingen. Ons multidisciplinair team staat niet alleen in voor engineering en constructie, maar neemt ook de werking en het onderhoud van de volledige installatie voor zijn rekening. Een goeie organisatie en controle van de biomassastromen is immers essentieel voor een geslaagd project.

Wil u graag meer weten over de mogelijkheden van bio-energie voor uw bedrijf, neem dan zeker contact met ons op.