Verbranding van biomassa

Waarvoor wordt verbranding van biomassa gebruikt?

biomassa verbrandingDirecte biomassa verbranding is veruit de meest toegepaste vorm van biomassaconversie. Wereldwijd zijn miljarden mensen afhankelijk van biomassaverbranding voor hun dagelijkse energievoorziening. Echter, ook in vele industrieën wordt biomassa verbrand voor de productie van proceswarmte, stoom en/of elektriciteit (papier- en pulpindustrie, houtverwerkende industrie, suikerindustrie) en ook wordt biomassa in toenemende mate bij- of meegestookt door energiebedrijven.

Hout is de ideale brandstof

biomassDe meest ideale brandstof is geperst hout (houtpellets) of houtsnippers. Hout bevat geen of zeer weinig milieuonvriendelijk materiaal waardoor de asresten per definitie geen schade kunnen veroorzaken.

Houtsnippers zijn even waardevol als houtblokken. Beiden hebben eenzelfde verbrandingswaarde en geven even veel energie vrij. Enkel pellets of briketten hebben iets grotere verbrandingswaarde, omdat ze door het persen een hogere densiteit hebben en kamer of ovengedroogd zijn.

Verbranding in combinatie met WKK

Als biomassa direct verbrand wordt, gebruikt men de vrijgekomen warmte doorgaans voor verwarming van gebouwen of in productieprocessen. Met behulp van stoomturbines kan er echter ook aan elektriciteitsproductie en aan warmtekoppeling gedaan worden. De hoogwaardige warmte die vrijkomt bij verbranding van deze hernieuwbare brandstof wordt dan omgezet in stoom, en deze stoom wordt geëxpandeerd over een turbine. Hierdoor krijgt de turbine een draaiende beweging, die via een alternator in elektriciteit wordt omgezet. Om te kunnen spreken van warmtekrachtkoppeling (WKK) dient de stoom na het verlaten van de turbine nog nuttig gebruikt te worden om een warmtevraag in te vullen (tegendrukstoomturbine). Anderzijds kan een deel van de stoom ook afgetapt worden uit de turbine om eveneens nuttig aangewend te worden, terwijl de rest van de stoom enkel voor elektriciteitsopwekking wordt gebruikt (aftapcondensatiestoomturbine).

Onze expertise

Upgrade Energy biedt energieoplossingen op basis van biomassa aan. Onze klanten zijn bedrijven, elektriciteitsproducenten, landbouwbedrijven en overheidsinstellingen. Ons multidisciplinair team biedt niet enkel engineering en constructie aan, maar staat daarnaast ook in voor de werking en het onderhoud van de volledige installatie.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van biomassa verbranding voor uw bedrijf, neem dan contact met ons op!