Biovergisting

Produceer energierijk biogas door vergisting

biomassa vergistingIn een biogasinstallatie wordt op basis van een biologisch biomassa vergisting proces duurzame elektriciteit en warmte opgewekt. Men vergist natuurlijke afvalstromen en energieteelten in een biogasinstallatie om groene energie op te wekken. Biogasinstallaties hebben een belangrijke plaats in een duurzaam energiebeleid. Ze beschikken immers over enkele belangrijke voordelen die andere alternatieve energievormen zoals zonne- en windenergie niet hebben:

-Hoogste energetisch rendement: biogas wordt in een warmtekrachtkoppeling omgezet met 85% efficiëntie.
-Continue werking: de anaerobe vergisting is een biologisch proces dat permanent plaatsvindt.
-Afvalverwerking: In de Agri-bio kunnen verschillende natte afvalstromen worden verwerkt tot energie.
-Flexibiliteit: stromen van verschillende herkomst kunnen samen verwerkt worden.
-Terugwinning van grondstoffen: digestaat is een meststof.

Input

Bij elk project wordt steeds uitgegaan vanuit de stromen die voorhanden zijn op de site en in de streek . Er kunnen immers vele verschillende stromen worden vergist:
-Energiegewassen zoals maïs, bieten,…
-Mest van varkens, kippen,…
-Organisch biologische nevenstromen en producten
-Organische slibs
Alle organisch afbreekbare stromen die in de installatie kunnen worden ingebracht en die een vergelijkbaar biogaspotentieel geven zonder gevaarlijk afval te zijn.

Verwerking in de agro-biocentrale

Via parallelle vergisters wordt het biogas gehaald uit de samenstelling van inputstromen. De Agri-bio centrale maakt gebruik van natte vergisting, wat inhoudt dat de inputstromen een minimale vochtigheid van 40% hebben en de reactor-inhoud een drogestofgehalte heeft van maximaal 12%.

Optie 1: Nabehandeling van het digestaat
Na vergisting van organisch materiaal blijft een digestaat over. Het kan dan ook aangewezen zijn om dit digestaat via een nabehandeling om te zetten in economisch waardevolle producten, via droging of persing.

Optie 2: Injectie van biogas in het aardgasnet
Via een filterinstallatie kunnen we het biogas opwaarderen zodat we biogas bekomen dat kwalitatief geschikt is om op het aardgasnet te kunnen injecteren.

Optie 3: Biofuel uitbereiding
Om een continue levering van elektriciteit en/of warmte te kunnen garanderen wordt vaak gekozen voor een uitbereiding met een dual fuel motor op basis van PPO.

Optie 4: gebruik van biogas in vervoerstoepassingen
Biogas kan tevens worden gebruikt als brandstof voor voertuigen. Zodoende kunnen personenwagens en vrachtwagens rijden op een ecologische brandstof die u zelf produceert!

Output

Zoals reeds vermeld, heeft de biogasinstallatie na de verwerking drie vormen van output:
Elektriciteit: De elektriciteit die opgewekt wordt, kan worden ingezet om uw energiefactuur aanzienlijk te laten dalen. We kunnen dus met een Agri-bio centrale uw energiegewassen en afval omzetten in elektriciteit!

Warmte: De warmte die wordt gegenereerd tijdens de verbranding van het biogas kan worden ingezet voor het gebruik in andere processen die veel warmte vereisen.

Digestaat: Het digestaat kan worden verwerkt en omgevormd tot pellets die geschikt zijn voor de bemesting van akkers of voor energieopwekking . Zo gaat niets verloren en wordt deze stroom ook omgezet in een economisch waardevol product.

Onze expertise

Upgrade Energy biedt geïntegreerde energie-oplossingen aan op basis van een projectmatige aanpak. Onze klanten zijn bedrijven, elektriciteitsproducenten, landbouwbedrijven en overheidsinstellingen. Ons multidisciplinair team biedt niet enkel engineering en constructie aan, maar staat daarnaast ook in voor de werking en het onderhoud van de volledige installatie. Een goede controle en organisatie van de biomassastromen zijn essentieel voor een geslaagd project.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van biomassa vergisting voor uw bedrijf, neem dan contact met ons op!