Geothermische Energie

Geniet van gratis warmte uit de bodem

Wat is geothermische energie?

geothermische energie

Bij groene energie denken we vrijwel automatisch aan technieken om op natuurlijke wijze elektriciteit op te wekken. Maar het is ook mogelijk om op duurzame manier warmte en koude te winnen. De warmte en koude van de ondergrond kan worden gebruikt om gebouwen te verwarmen en te koelen en om productieprocessen te voorzien van warmte en koude. Dit is vaker interessanter dan het produceren van groene elektriciteit aangezien (in Noord-Europa) ongeveer de helft van de energievoorziening naar verwarming en koeling gaat.

Toepassingen voor geothermische energie

De meest gekende techniek is de grondgekoppelde warmtepomp. Een warmtepomp ‘pompt’ de warmte uit de bodem (ca. 12°C) op naar een hoger niveau (35-45°C) om hiermee een gebouw te verwarmen. Er zijn open systemen die met effectief grondwater werken, en gesloten types die met een ondergronds leidingnet functioneren.

Bij ondergrondse energieopslag wordt de bodem als thermos gebruikt om koude en warmte, afhankelijk van het seizoen, over een langere termijn op te slaan. Deze thermische energie kan dan worden aangewend op het moment dat er een behoefte is.

Bodem/luchtwarmtewisselaars, ook wel grondbuizen genoemd, zijn betonnen of plastic (riolering)buizen die op enkele meters diepte in de bodem gebracht. Dit systeem wordt aan de ventilatie-inrichting van een gebouw gekoppeld, met de voorverwarming van koude buitenlucht in de winterperiode, en de voorkoeling van ventilatielucht in de zomer als gevolg.

Waarom geothermische energie?

In een goed geïsoleerd gebouw kan de gratis warmte uit de bodem in veel gevallen nuttig worden aangewend. Op die manier bespaart men op elektriciteit, mazout en aardgas. Hoeveel procent van de totale warmtevraag er door geothermische energie kan worden gedekt, hangt af van de toepassing, de grootte van het te verwarmen gebouw, de gekozen oplossing (open of gesloten), het warmteafgiftesysteem (vloerverwarming, betonkernactivering…) en zelfs van het aantal personen en warmteproducerende installaties aanwezig in het gebouw.

Een groot voordeel van de techniek is dat u er gratis koeling bovenop krijgt. De koude van de bodem kan zonder meerkost – eenvoudigweg door water door het bodemsysteem te pompen – rechtstreeks voor de koeling van het gebouw worden aangewend.

Doorgaans betaalt de investering voor een geothermische warmtepomp zich terug na 1/3 van de levensduur, zonder rekening te houden met subsidies of fiscale voordelen. Dit verzekert een mooi rendement op uw investering.

Het systeem is onafhankelijk van het weer en biedt een reductie van de CO2-uitstoot van 80% (koeling) en 50% (verwarming) in vergelijking met conventionele systemen.

Upgrade Energy brengt geothermische energie in uw bedrijf

Wil u graag meer weten over de mogelijkheden van geothermische energie voor uw bedrijf, neem dan zeker contact met ons op.