Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie technologieën Upgrade Energy ontwerpt en installeert een brede waaier aan hernieuwbare energie technologieën.

Hernieuwbare energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt. Deze vorm van lokale energieopwekking kan zowel financiële voordelen als maatschappelijke voordelen opleveren:

  • Doorgaans haalt uw bedrijf er meteen baat uit dankzij overheidssteun en dalende productiekosten.
  • Op grotere schaal zorgt het voor een lagere invoer van energiebronnen en lagere CO2 -uitstoot in uw land.
  • Vermindering van broeikasgassen, minder fijn stof en de bescherming van onze voorraad fossiele brandstoffen dragen bij tot een duurzame toekomst.

Upgrade Energy biedt verschillende toepassingen aan:

Bio-energie is energie uit biomassa, de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen uit landbouw, bosbouw, industrie en huishoudens… Lees meer

Een installatie van zonnepanelen (photovoltaïsche installatie of PV-installatie) zet licht om in elektriciteit… Lees meer

Windenergie is een eeuwenoude techniek waarbij bewegingsenergie (lucht) wordt omgezet in een bruikbare energie… Lees meer

Water is een onuitputbare bron van “clean energy”. Stroming van water is gratis, onbeperkt, en dus goed af te stemmen op vraag en aanbod… Lees meer

Geothermie is een techniek waarbij de warmte en koude van de ondergrond wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en te koelen…  Lees meer