Organic Rankine Cycle

Wat is Organic Rankine Cyclus (ORC)?

Organic Rankine Cyclus Een Organic Rankine Cyclus (ORC) kan restwarmte omzetten in elektriciteit. Deze technologie is gebaseerd op het rankine principe dat wereldwijd  succesvol werd geïmplementeerd. De rankine cyclus zet warmte om in kinetische energie (bewegingsenergie) en vervolgens elektriciteit. De warmte wordt aangeboden aan een externe gesloten kring. In plaats van een waterstoom aangedreven systeem maakt de ORC gebruik van een hoog moleculaire massa vloeistof met een kookpunt lager dan die van water. De relatief lage temperatuur wordt in de ORC eerst omgezet in nuttige kinetische energie om vervolgens elektriciteit op te wekken.

Toepassingen voor ORC

ORC is interessant voor elke organisatie die beschikt over een significante hoeveelheid restwarmte van 90 graden Celsius (of warmer). De restwarmte kan afkomstig zijn uit verschillende processen:
– Concentrated Solar
– Uitlaatgassen van dieselmotoren en gasturbines
– Restwarmte uit industriële processen
– Diepe geothermie
– Warmte opgewekt door biomassa

Waarom ORC?

Als de restwarmte niet rechtstreeks in het productieproces kan aangewend worden (als voorverwarming) en dus dreigt verloren te gaan, is ORC de technologie bij uitstek die relatief lage restwarmte nuttig kan  aanwenden.

Alle voordelen op een rijtje

– Zonder verhoging van primair brandstofverbruik kan on site een aanzienlijke hoeveelheid energie opgewekt worden.
– Betrouwbare technologie
– Weinig onderhouds- noch arbeidsintensief
– CO2-besparend
– Ruim inzetbaar en implementeerbaar in diverse productieprocessen
– Een eenvoudig en compact design

Upgrade Energy brengt ORC in uw onderneming

Dankzij onze succesvolle implementatie van meerdere ORC’s heeft Upgrade Energy de ervaring opgebouwd om de juiste dimensionering te bepalen en risicoloos te implementeren in uw proces. Belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn debiet, temperatuur, zuurdauwpunt,…

Wil u graag meer weten over de mogelijkheden van Organic Rankine Cyclus voor uw bedrijf, neem dan zeker contact met ons op.