Windenergie

Wat is windenergie?

windenergieWindenergie is een eeuwenoude techniek waarbij bewegingsenergie van de wind wordt omgezet in een bruikbare energie. Vroeger werd windenergie met windmolens direct omgezet in mechanische arbeid, bijvoorbeeld om graan te vermalen. Tegenwoordig wordt er met een windturbine elektrische energie gewonnen. Windenergie is dé groene energiebron bij uitstek in Noord-Europa en levert een belangrijke bijdrage aan onze energievoorziening.

Windturbines

Windturbines worden klassiek opgedeeld in drie categorieën volgens vermogen:
– Klein: meestal beperkt tot max 10 kW
– Middelgroot: 100kW tot 1MW
– Groot: +2MW

De masthoogte van de windturbines varieert tussen de 15 en 100 meter en hangt af van de  locatie van de turbine en de te bekomen vergunning. De meeste windturbines zijn  horizontaleaswindturbines. Verticaleasturbines vind je voornamelijk in de kleinere vermogens.

Het uitgangspunt van Upgrade Energy is energie te voorzien die via een directe lijn rechtstreeks kan worden afgenomen door de eindafnemer. Theoretisch kan dat voor elke vermogensklasse, maar in de praktijk worden voornamelijk middelgrote systemen toegepast.

Waarom windenergie?

Windenergie in middelgrote klasse is enkel zinvol als de opgewekte energie grotendeels lokaal kan worden gebruikt. Concreet betekent dit dat er nood is aan een voldoende hoog verbruik, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Afhankelijk van het windaanbod op de locatie, de geldende energieprijzen en eventuele steunmaatregelen is een aanvaardbare terugverdientijd van uw investering zeker haalbaar. De aangeboden technologie is betrouwbaar en is reeds succesvol ingezet in tal van landen wereldwijd. Op voorwaarde dat u over een geschikte locatie beschikt is de investering in een windturbine, dankzij de lange levensduur van meer dan twintig jaar, sterk te overwegen.

Upgrade Energy brengt windenergie in uw bedrijf

Upgrade Energy heeft alle expertise in huis om turnkey windenergieprojecten aan te bieden. De belangrijkste stappen hierin zijn studiefase, vergunningsfase, bouw en onderhoud, waarbij elke fase de nodige aandacht vereist.

Upgrade Energy zorgt bovendien voor een slagschaduwanalyse, een analyse van de geluids- en milieu-impact en een analyse van het windaanbod op locatie, in samenwerking met een Belgische universiteit. Tijdens het vergunningstraject streven we steevast naar een korte doorlooptijd door proactief met omgeving en lokaal bestuur in overleg te gaan.

Wil u graag meer weten over de mogelijkheden van windenergie voor uw bedrijf, neem dan zeker contact met ons op.