Interview met Upgrade Energy CEO Raf Vermeire naar aanleiding van het Credendo Trade Forum

In het kader van het eerste Credendo Trade Forum, dat heeft plaatsgevonden in november, heeft Kanaal Z in zijn programma Z wijzer onze CEO Raf Vermeire voor de camera gebracht. Hij licht toe waar Upgrade Energy voor staat, hoe de samenwerking met Credendto tot stand is gekomen en wat het nut is van die samenwerking.

Energie-efficiëntie is in veel organisaties een hangend agendapunt.

We merken dat veel organisaties energiebesparende maatregelen steeds vooruit schuiven omdat ze het eigen kapitaal willen reserveren voor de core business van hun onderneming. Terecht. Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor een externe energiebeheerder.

Extern energiebeheer of ‘derdepartijfinanciering’ is een mogelijke oplossing om de gewenste maatregelen toch te kunnen uitvoeren zonder zelf te hoeven investeren.

Informatie-aanvraag

Ja, mijn bedrijf ziet mogelijkheden in derdepartijfinanciering voor energiebesparende maatregelen.  Contacteer mij voor een afspraak.

Benieuwd welke bedrijven de stap reeds gezet hebben?

Capsugel, producent van doseringsmiddelen uit Bornem

Als wereldspeler in zijn segment is Capsugel steeds op zoek naar verbeteringen en efficiëntieverhoging. Efficiënt omgaan met energie past dan ook volledig in het totaalplan van het bedrijf. Upgrade Energy doorliep met Capsugel het volledige energie-efficiëntie traject.

Gramybel, aardappelverwerkingsbedrijf uit Moeskroen

Wat doe je als de energiekost 30 tot 35% van je totaalkost bedraagt? Wat doe je als deze kost niet of nauwelijks beheersbaar is door stijgende distributiekosten? Upgrade Energy ontwikkelde voor Gramybel een oplossing op maat.