In 2014 bundelden we de krachten met enkele specialisten in de bouw van grote opslagtanks, silo’s en richtten deze nieuwe divisie op. Als onderdeel van Upgrade Energy heeft Upgrade Storage alle technische en operationele expertise in huis om deze projecten efficiënt te beheren en te implementeren.

Meer info hierover vind je rechtstreeks op de website van Upgrade Storage.