Dries Energy verwerkt lokaal organisch restafval tot biogas”

Klant – Dries Energy
Adres – Zur Morsheck 10, 4470 Möderscheid/Amel, België
Sector – Landbouw
Technologie – Anaerobe vergisting van 15.000 ton
Investering – €2.500.000
Brandstof – Biogas uit gras en organisch restafval
Aansluiting – Netaansluiting van 15 kV via een ondergrondse kabel
Capaciteit – 600 kWe (vergunning voor dubbele capaciteit)
Operationeel – Januari 2013

Dries Energy, een alomvattend partnerschap

Naast het bouwen en exploiteren van biogasinstallaties voor klanten, heeft Upgrade Energy ook een eigen biogasinstallatie. Dries Energy is ontstaan uit de samenwerking met Gerhard Dries, een landbouwer uit de Belgische Oostkantons.

Belangrijk voor dit project was de nabijheid van een middenspanningslijn van distributienetbeheerder ORES, die de aansluiting van de installatie op het net eenvoudiger maakte. Ook de beschikbaarheid van organische input van de boerderij en de aangrenzende bedrijven was van groot belang.

Voorbehandeling

Vloeistoffen en vaste materialen worden voorbehandeld in de hal voordat ze in de reactor worden gepompt. De inputbuffer (in het rood op de foto hieronder) stelt ons in staat om de installatie over twee dagen tijd te automatiseren.

Anaerobe vergisting

De vergister is een mesofiele reactor die het organische deel van het afval “breekt”, wat methaan en koolstofdioxide genereert (=biogas). De fermentatie van deze input produceert een mix van methaan en kooldioxide. Het biogas wordt verbrand in de motor, wat elektriciteit en warmte produceert.

Nabehandeling

Na het genereren van biogas wordt het resterende product weggepompt en gesteriliseerd bij 70 graden gedurende een uur, en in twee fracties verdeeld:
– Vloeibare fractie, die als meststof wordt gebruikt, omdat het stikstof, fosfor en kalium bevat (=NPK).
– Vaste fractie, die gedroogd wordt tot compost. Dries Energy verzekert een optimaal gebruik van de warmte in het sterilisatie- en droogproces, en een hoge efficiëntie van het energiegebruik.

De productie van biogas is bijzonder milieuvriendelijk. Organische afvalstoffen worden verwerkt, zonder dat daarbij extra boeikasgassen vrijkomen. Een boerderij met 100 koeien kan meer dan 250 MWh/jaar produceren. Dat is voldoende energie voor 34 huishoudens. Om de performantie en de efficiëntie van de installatie te garanderen, wordt de productie van biogas en energie voortdurend gemonitord.

Het geproduceerde biogas bestaat voor ongeveer 55% uit methaan. De rest is koolstofdioxide, en enkele procenten andere gassen zoals waterdamp en waterstofsulfide. Het biogas wordt gebruikt in een generator die constant 600 kWe produceert. Een deel van deze elektriciteit wordt in de installatie zelf gebruikt, de overblijvende 500 kW wordt in het ORES-netwerk geïnjecteerd.

De Dries Energy-installatie werd in januari 2013 in gebruik genomen, eerst met een verminderde capaciteit van 40%. Sinds februari 2013 produceert Dries Energy op maximum capaciteit.

Om meer van onze referenties te bekijken, klik hier.