Q-food: Groen dankzij een aangepast energiebeleid

LucVerhulstVraag: Hoe kan een bedrijf op een duurzame manier investeren in haar energiebeleid?

Antwoord: Voorzitter Luc Verhulst van Q-group getuigt hoe zijn bedrijf nu al volledig op groene energie functioneert. ““Men moet op basis van de reële energiebehoefte van een bedrijf een geïntegreerd energiemodel uitwerken dat kan bestaan uit één of meer technieken”

De juiste ingesteldheid en een langetermijnvisie, deze twee ideeën keren steeds terug wanneer Luc Verhulst vertelt over zijn energiebeleid. Bij Q-food wordt er al sinds 2008 gewerkt om het gebruik van duurzame energie perfect af te stemmen op de steeds grotere energiebehoefte van het vleesverwerkingsbedrijf.

Visie
Energie-efficiëntie is hét topic van vandaag. Onze energiebronnen worden steeds schaarser en de prijzen steeds omvangrijker. “Wij werden ons bewust van onze energiekost in 2007. Door de toenemende energiebehoefte en het bijhorende prijskaartje besloten we om voortaan groene energie aan te kopen voor meerdere jaren en te investeren in duurzame projecten.” Volgens Verhulst mag het energiegebruik niet langer genegeerd worden: “bedrijven moeten zichzelf indekken voor de toekomst. Een degelijk duurzaam energietraject wordt gekenmerkt door een geïntegreerde aanpak, gebaseerd op de activiteit van het bedrijf en de aard van het gebouw. Het doorvoeren van energie-effi cientiemaatregelen
is een logische eerste stap. Men moet zich de vraag stellen wat de reële energiebehoefte is van het bedrijf en aan de hand daarvan een geïntegreerd energiemodel uitwerken dat kan bestaan uit één of meerdere technieken.”

Geen overdaad
“Wanneer we in 2008 besloten om duurzame energie aan te wenden voor de werking van het bedrijf, werden we q-foodoverstelpt met ondernemingen die ons dak vol wilden leggen met zonnepanelen, zonder naar onze behoefte te informeren”, vertelt Verhulst “Wij wilden een totaalbeeld van de alternatieven en een persoonlijk antwoord op ons energieprobleem.” Op basis van de studie uitgevoerd door Upgrade Energy werden belangrijke energie-efficiënte maatregelen ingevoerd en als eerste bijkomende stap zonne-energie geïmplementeerd. “Wij hebben veel koeling nodig, vooral in de zomer, het moment dat de zon het meeste schijnt. Zonnepanelen waren dus een ideale oplossing. Er werden echter niet meer panelen geplaatst dan wat wij nodig hebben om op eigen verbruik te kunnen draaien. Zo hebben we geen energieoverschotten die terug op het net moeten worden gegooid.” Onafhankelijkheid Sinds 2010 functioneert het bedrijf volledig op groene energie. Ongeveer 12 procent daarvan wordt door middel van zonnepanelen opgewekt. “Maar het kan beter” vertelt Joris Haems van Upgrade Energy. “Tegen 2012 zou Q-food voor 20 à 25 procent onafhankelijk moeten zijn van de energiemarkt. Omdat het bedrijf steeds verder groeit en bijgevolg steeds meer energie vraagt, zijn we op zoek naar de volgende stap in dit energieproject.” Momenteel loopt er een studie naar de haalbaarheid van windenergie. Aangezien er bij Q-food ook ’s nacht en in de winter behoefte is aan energie, zou windenergie de perfecte aanvulling op zonne-energie zijn.

BRON: Energy Management, Juni ’11
AUTEUR: Lise Ryckaert (Mediaplanet)