Dış enerji yönetimi:Tasarruf etmek çok kolay olabilir.

Enerji harcamaları yükselmeye devam ediyor. Bunun, şirketlerimizin rekabet pozisyonu üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Flaman bölgesindeki pek çok büyük şirket ve devlet kurumu, bu nedenle çoktan daha büyük enerji verimliliğine adım atmıştır. KOBİ’ler için de enerji tasarrufu, önemli bir gündem maddesidir.