Biyofermantasyon

Fermantasyon ile enerji zengini biyogaz üretimi

Biyokütle FermantasyonBir biyogaz tesisinde biyokütle fermantasyon süreci bazında sürdürülebilir elektrik ve ısı üretilir. Yeşil enerji üretmek için bir biyogaz tesisinde doğal biyokütle akışı ve enerji üretimi fermente edilir. Biyogaz tesisleri sürdürülebilir enerji yönetiminde önemli bir yerdir. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi diğer alternatif enerji formlarının sahip olmadığı önemli avantajları vardır:

  • Yüksek enerji verimi: CHP ile birleştirildiğinde biyogazın enerji verimliliği %85 seviyesindedir.
  • Sürekli operasyon: Anaerobik fermantasyon kesintisiz bir biyolojik süreçtir.
  • Atık işleme: Agri-bio’da birçok farklı ıslak biyokütle akışları işlenebilir ve enerjiye dönüştürülebilir.
  • Esneklik: Farklı kaynaklardan gelen biyokütle akışları bir arada işlenebilir.
  • Hammaddelerin geri kazanımı: Digestat bir gübredir. atıkları gübre olarak kullanılabilir

Girdi

Her bölgenin tarım, ormancılık ve şehir kaynaklarından elde edilen, yerel olarak üretilen
kendi biyokütle girdi kaynakları vardır. Çok çeşitli biyokütle akışları fermente edilebilir:

  • Mısır, pancar gibi enerji bitkileri…
  • Domuz, tavuk gibi hayvanların gübresi
  • Organil biyolojik kısmi akışlar ve ürünler
  • Organik silt

Tesiste kullanılabilecek ve tehlikeli atık olmaksızın karşılaştırılabilir bir biyogaz potansiyeli verebilen biyolojik olarak bozunabilen tüm organik akışlar.

İşleme

Biyogaz paralel çürütücüler ve farklı girdi yığınları yoluyla üretilir.  Biyogaz santrali minimum nemliliğin %40 olduğu ve reaktör içeriğinde %12’ye kadar kuru madde içeriğinin bulunduğu girdi yığınları anlamına gelen yaş fermantasyon kullanır.

1. Seçenek: Dijestanın işlenmesinden sonra
Organik atığın çürütülmesinden sonra geriye dijestan kalır. Kurutma veya presleme yoluyla değerli bir ürüne dönüştürülen bu dijestanın işlenmesinden ardından mevcut olan imkanlara göz atmak ekonomik açıdan ilgi çekici olabilir.

2. Seçenek: Biyogazın iletim şebekesine verilmesi
Biyogazın kalitesi niteliksel olarak doğal gaz şebekesine verilmeye uygun hale getiren bir filtreden geçirilerek yükseltilebilir.

3. Seçenek: Biyoyakıt
Devamlı elektrik ve/veya ısı kaynağı sağlamak için sisteme (PPO’ya) sıklıkla ikili yakıt motoru eklenir.

4. Seçenek: Ulaşım uygulamalarında biyogaz
Biyogaz taşıtlar için yakıt olarak da kullanılabilir. Başka bir deyişle, arabalar ve kamyonlar kendi kendinize üretebileceğiniz sürdürülebilir türde yakıtla çalışabilir.

Çıktı

Yukarıda bahsedildiği üzere, biyogaz kurulumlarının üç çıktı türü bulunmaktadır:

Elektrik: Üretilen elektrik elektrik faturanızı bariz şekilde azaltmak için kullanılabilir.

Isı: Yanma sırasında üretilen ısı çok miktarda ısı gerektiren işlemlerde kullanılabilir.

Dijestan: Dijestan işlenerek pelet ve/veya gübre haline getirilebilir. Hiçbir şey israf olmaz ve başka bir atık ürün ekonomik olarak değerli bir biyoürüne dönüştürülür.

Uzmanlığımız

Upgrade Energy proje bazlı entegre enerji çözümleri sunar. Müşterilerimiz şirketler, elektrik üreticileri, tarım şirketleri ve devlet kurumlarıdır. Multidisipliner ekibimiz bütün kurulumların mühendislik, tasarım, yapım, işletim ve bakımını halleder. Biyomas kaynaklarının yakından izlenmesi ve organize edilmesi çok önemlidir.

Şirketiniz için biyokütle fermantasyon fırsatlarıyla ilgileniyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin!