Biyokütle Gazlaştırma

Biyokütlenin gaz ayrıştırılması veya gazlaştırılması nasıl olur?

Biyokütle Gazlaştırma Biyokütle Gazlaştırma, organik yakıt (veya fosil yakıt) bazlı karbonlu malzemeleri (ahşap atıkları, ağaç kabukları, pelet gibi) karbonmonoksit, hidrojen ve karbondioksitten oluşan yanıcı bir gaza dönüştüren termal bir prosestir. Bu, kontrollü bir oksijen girişi kullanılarak malzemeyi yüksek sıcaklıklarda, yakmadan reaksiyona sokmak suretiyle elde edilir. Sonuçta ortaya çıkan gaz karışımına sentez gazı denir. Sentez gazı, eşzamanlı ısı ve elektrik üretimi için, CHP (birleşik ısı ve güç) gaz motorlarında doğrudan yakılabilir.

Nasıl çalışır?

Gazlaştırma sistemi genellikle bir CHP sistemi ile eşleştirilir, böylece sentez gazı yerel olarak, yeşil enerji üretmek için kullanılan aynı yerde üretilebilir. CHP motorlarından çıkan ısı sentez gazı üretim prosesinde kullanılır. Bunun sonucunda hiçbir iletim veya dağıtım kaybı meydana gelmez.

Santral iki ana aşamadan oluşur:

  • Temiz gaz üretimi (gazlaştırma prosesi)

Gazlaştırma prosedürü karbonlu malzemenin birçok işlemden geçtiği 4 bölgeye ayrılır:

Kurutma bölgesi
Burada ahşap artıkları kurutulur, kıyılır, briketlenir ve kimyasal olarak bağlanmamış bütün su buharlaştırılır.

Karbonizasyon bölgesi
Piroliz bu bölgede gerçekleşir. Ahşap benzeri yakıt yüksek sıcaklıklarda odun kömürü ve karbonizasyon gazına dönüştürülür.

Yakma bölgesi
Katran ve diğer damıtıklar yüksek sıcaklıklarda gazlaştırılır ve kontrollü miktarlarda önceden ısıtılmış hava içeri beslenir. CO2 ve su buharı oluşturmak için kimyasal reaksiyonlar da meydana gelir, karbonizasyon gazı ayrılır.

İndirgeme bölgesi
Daha ileri reaksiyonlar meydana gelir ve CO, CO ve H2, ve CH4 (metan) oluşturur.

İşlemlerden çıkan küller kaliteli gübre olarak kullanılır.

  • Sentez gazının CHP motorunda yakılması

CHP ünitesi elektrik üreten bir elektrik jeneratörüne bağlanmış ve sentez gazı ile çalışan motorlardan oluşur. Motor bloğu ve egzoz gazından çıkan atık ısı aynı anda salınırak gazlaştırma prosesinde yeniden kullanılır.

UYGULAMALAR

Elektrik üretimi
Atıkların termik “parçalanması” sayesinde ağırlıklı olarak CO, CO2, H2, CH4, N2, H2O ve az miktarda hidrokarbonlu bir karışım oluşur. Gaz fraksiyonu, elektrik üretimi için -CHP prensibine göre ısı reküperasyonu ile birlikte- yakılabilir.

Araç yakıtları
Sentez gazı kimyasal endüstride veya sıvı araç yakıtlarının üretiminde hammadde olarak da kullanılabilir. Kullanım amacına bağlı olarak sentez gazındaki kontaminantlar (toz, zift ve kurum) temizlenmelidir.

Sıcaklık oranında verim de artar.

Gazlaştırma için kullanılan sıcaklıklar 750-1.400 °C arasındadır. Organik materyalin maksimum dönüşümü ve sentez gazında minimum zift seviyesi elde etmek için sıcaklık prensip olarak mümkün oldukça yüksek seçilmelidir. %30-40’lık elektrik verimi yakalanabilir.

Faydaları

  • Organik atıkların yenilenebilir yakıta dönüştürülmesi
  • CO2 nötr teknoloji
  • Yan ürün olarak bedavakaliteli gübre (kül)
  • Kendi elektriğini üreterek, dalgalı enerji piyasasından daha fazla bağımsızlık
  • Güvenli elektrik ve ısı kaynağı
  • Bedava enerji kaynağı olarak atık ısı kullanıldığından, ısı maliyetlerinde azalma

Uzmanlığımız

Upgrade Energy, biyokütle bazında enerji çözümleri sunmaktadır. Müşterilerimiz arasında şirketler, elektrik üreticileri, peyzaj şirketleri ve devlet kurumları yer almaktadır. Multidisipliner ekibimiz, sadece mühendislik ve yapım sunmakla kalmaz, ayrıca tüm tesisin çalıştırma ve bakımını da üstlenir.

Şirketiniz için biyokütle gazlaştırma fırsatlarıyla ilgileniyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin!