Hidro enerji

Hidro enerji nedir?

Hidro enerjiHidro enerji akarsuyun enerjisinden elde edilen elektrik gücüdür. Suyun hareketi elektrik üreten bir jeneratörü tahrik eden bir türbini döndürür.

Hidro elektrik temiz enerjinin verimli bir formu ve kirletici fosil yakıtlar için mükemmel bir alternatiftir. Bedava, sınırsız ve esnektir.

Nasıl çalışır?

Suda yük adı verilen bir yükseklik farkı nedeniyle bulunan potansiyel enerji, su aktıkça kullanışlı kinetik enerjiye (hareket) dönüşür. Türbini tahrik eden işte bu kinetik enerjidir. Su biriktirme havuzundan türbin oluğu adı verilen bir boru vasıtasıyla türbine beslenir. Türbin kanatlarına gelen akan suyun hızı ve basıncı türbin şaftının dönmesini sağlar. Bu şaft elektrik jeneratörünü çalıştırır. Daha sonra elektrik şebeke voltajına dönüştürülerek güç kabloları ile ana şebekeye aktarılır.

Sudan elde edilen güç şunlara bağlıdır:

  • suyun debisi
  • yıl içindeki akış süresi eğrisi
  • yük (= su deposu veya biriktirme havuzu ile türbinin bulunduğu elektrik santrali arasındaki yükseklik farkı)

Neden hidro enerji?

Hidro enerjiTesise özgü değişkenlere ve kurulumun tipine bağlı olarak, bir hidro santralinin ortalama geri dönüş süresi yaklaşık 10 yıldır. Bu tür santrallerin hizmet ömrü 40 yıldan fazladır.

Küçük hidro enerji santralleri düşük maliyetli ve sürekli yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Yüksek verimliliğe sahip ve güvenilirdirler ve neredeyse hiç bakım gerektirmezler.

Elektrik üretimi ve dağıtımı sürecinin tamamında yakıt kullanılmadığı ve zararlı CO2 emisyonları salınmadığından, hidroelektrik enerji temini için en sürdürülebilir ve doğa dostu çözümlerden birisidir.

Upgrade Energy, şirketinize hidro enerjiyi getirir

Upgrade Energy 50 kW ilâ 10 MWe arasında küçük hidroelektrik santralleri tasarlar, inşa eder ve bakımını yapar.

Eğer şirketiniz veya kuruluşunuz için hidroelektrik enerjisinin olanakları hakkında daha fazla bilgi isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.