Yenilenebilir enerji

Yenilenebilir enerji kaynakları

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Upgrade Energy, çok çeşitli yenilenebilir enerji teknolojileri tasarlar ve kurar.

Yenilenebilir enerji çevreye zarar vermeyen, temiz, sürdürülebilir ve bitmez tükenmez bir enerji kaynağıdır. Yerel ve merkezsizleştirilmiş enerji üretiminin hem mali hem de sosyal faydaları vardır:

  • Devlet teşvikleri ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi sayesinde şirketler başlangıçtan itibaren kâr ediyor
  • Büyük ölçekte ülkelerin pahalı enerji ithalatına bağımlılığını ve COemisyonlarını azaltır
  • Sera gazlarının ve ince tozların miktarını düşürür ve fosil yakıt kaynaklarını korur Yaklaşım.

Upgrade Energy birkaç uygulama sunmaktadır:

Biyoenerji biyokütlenin yakılması, çürümesi ve gazlaştırılması yoluyla üretilebilir… Devamını oku

Güneş paneli elektrik sistemleri güneş ışığını elektriğe dönüştüren fotovoltaik hücreleri kullanarak güneşin enerjisini yakalar… Devamını oku

Rüzgar enerjisi kinetik enerjiyi elektrik gibi daha pratik olarak kullanılabilir şekillere dönüştüren bir teknolojidir… Devamını oku

Jeotermal enerji dünyanın ısısından elde edilen enerjidir. Bu ısı binaların ısıtılması ve soğutulmasında ve üretim süreçlerine kullanılabilir… Devamını oku

Hidrogüç suyun düşmesinden ve akmasından ortaya çıkan enerjiden elde edilir. Hidro enerji temiz enerjinin bol bulunan bir biçimi ve çevreyi kirleten fosil yakıtlar için harika bir alternatiftir… Devamını oku